گردآوری اطلاعات در پایان نامه ارشد

جمع آوری داده در پایان نامه
پیشرفت در عرصه های مختلف علمی فرصت های فراوانی را در اختیار دانشجویان و محققین عزیز قرار می دهد که با استفاده مناسب از آنها تجارب زیادی را برای انجام پایان نامه به دست آورند. موفقیت در به دست آوردن این تجارب زمانی به واقعیت خواهد پیوست که بتوان از مشاوره و آموزش یک تیم قوی و علمی بهره برد.
یکی از اصلی تر ین بخش های هر پایان نامه را جمع آوری اطلاعات تشکیل می دهد. چنانچه این کار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد.

تکد سایت آمادگی دارد که با برگزاری دوره های آموزشی شما را در زمینه هدایت پایان نامه های دیتایی توانمند سازد.

شیوه های جمع آوری داده ها در انجام پایان نامه
در این مطلب شش شیوه ی اصلی جمع آوری داده ها را که در انجام پایان نامه کاربرد دارد را بیان خواهیم کرد.

آزمون ها (یعنی آزمون های هنجار شده که معمولا دارای اطلاعاتی در زمینه ی پایایی، روایی و هنجار هستند، همچنین آزمون هایی که توسط پژوهشگران پایان نامه برای مقاصد خاص تهیه شده اند مانند آزمون های مهارت ها و غیره)
پرسش نامه ها ( یعنی ابزار های خود سنجی)
مصاحبه ها( یعنی موقعیتی که در آن به مصاحبه با شرکت کنندگان می پردازند).
گروه های کانونی( یعنی بحث گروهی با میانجی گروه که برای هدایت موضوع بحث حضور دارد)
مشاهده( یعنی نگاه کردن به آنچه که افراد به واقع انجام می دهند)
داده های دست دوم یا موجود ( یعنی بهره گیری از داده هایی که ( بدون منظور از قبل جمع آوری و آرشیو شده اند. همچنین داده هایی که برای سایر مقاصد در زمان های گذشته جمع آوری شده و به سادگی کنار گذاشته شده اند)
آزمون ها
در پژوهش و انجام پایان نامه، عموما از آزمون ها برای اندازه گیری شخصیت، استعداد، پیشرفت و عملکرد استفاده می شود. آزمون ها می توانند برای کامل کردن سایر اندازه ها ( به اصول بنیادی پژوهش آمیخته توجه شود) مورد استفاده قرار گیرند.

گاهی یک پژوهشگر پایان نامه باید برای اندازه گیری دانش، مهارت، رفتار یا فعالیت شناختی مورد مطالعه اش به ساخت آزمون جدیدی اقدام کند مثلا ممکن است برای اندازه گیری زمان پاسخ به تکمیل حافظه به ابزار مکانیکی نیاز داشته باشد و یا برای اندازه گیری فعالیت ذهنی یا شناختی خاصی (که به راحتی و مستقیما نمی توانند آنها را مشاهده کند) آزمونی تهیه نماید.

یکی از بهترین منابع آزمون ها( و سایر اندازه ها) راهنمای اندازه گیری های ذهنی و تجربی منتشر نشده گلدمن و میشل می باشد که از سوی انجمن روانشناسی آمریکا منتشر شده است.
باید به خاطر داشت که اگر آزمون از پیش تهیه شده است، و به نظر می رسد که برای اندازه گیری مناسب باشد، در این صورت باید استفاده از آن در اولویت قرار گیرد.
نقاط قوت و ضعف آزمون ها در انجام پایان نامه
نقاط قوت آزمون ها ( به ویژه آزمون های هنجار شده)
می تواند بسیاری ویژگی های افراد را اندازه گیری کند.
اغلب هنجار شده است( یعنی محرک های یکسانی را به همه شرکت کنندگان ارائه می کند).
امکان مقایسه ویژگی های مشترک درون جامعه پژوهشی را فراهم می سازد.
دارای ویژگی های روان سنجی قوی است( روایی بالایی اندازه گیری).
داده هایی را از گروه مرجع در اختیار پژوهشگر پایان نامه می گذارد.
بسیاری از آزمون ها می توانند برای گروه ها به کار گرفته شوند که این امر صرفه جویی در زمان را به همراه دارد.
می توانند داده های سخت و کمی را نیز فراهم کنند.
آزمون ها معمولا از پیش تهیه شده اند.
طیف گسترده ای از آزمون ها ( که میتوان محتوای بیشتر آنها را مورد استفاده قرار داد) وجود دارند.
نرخ پاسخ برای گروهی که آزمون بر روی آنها اجرا شده بسیار بالا است.
تحلیل آن به دلیل ماهیت کمی داده ها آسان است.
نقاط ضعف آزمون ها( بویژه آزمون های هنجار شده) در انجام پایان نامه
اگر قرار باشد برای هر یک از شرکت کنندگان در پایان نامه خریداری شود، بسیار گران است.
می تواند اثرات واکنشی مانند تمایلات اجتماعی ایجاد کند.
ممکن است برای یک جمعیت محلی یا خاص نامناسب باشد.
پرسش های باز و اکتشافی وجود ندارد.
گاهی برای برخی از گروه های خاص دارای سوگیری است.
به برخی سوال های انتخاب شده در یک آزمون پاسخ داده نمی شود.
برخی آزمون ها فاقد داده های روان سنجی هستند.
مصاحبه در پایان نامه
در یک مصاحبه، مصاحبه گر سوال هایی را ( با فرد یا از طریق تلفن) مطرح می سازد.

در این روش، اعتماد و رابطه دوستانه دارای اهمیت است.
به وارسی ( برخلاف پرسشنامه های مداد- کاغذی ) ، شفافیت و کسب اطلاعات اضافی نیاز دارد.
در زیر نمونه ای از وارسی های استاندارد آورده شده است:
دیگر چه؟
آیا دلیل دیگری هم دارید؟
منظور شما چیست؟
مصاحبه ها ممکن است به گونه ی کمی یا کیفی باشند.
مصاحبه های کمی در پایان نامه
هنجار شده اند ( یعنی برای همه ، اطلاعات یکسانی را فراهم می سازند).
از پرسش های بسته پاسخ استفاده می کنند.
بدین منظور باید پروتکل مصاحبه تهیه شود. تفاوت اصلی میان پروتکل مصاحبه و پرسش نامه آن است که مصاحبه گر باید پروتکل مصاحبه را خوانده و پاسخ های آرایه شده را ثبت کند( پیمایش تلفنی نیز نوعی مصاحبه محسوب می شود).
مصاحبه های کیفی در پایان نامه
بر پایه پرسش های بازپاسخ هستند.
مصاحبه های کیفی ۳ گونه هستند:
مصاحبه گفت و شنودی غیر رسمی
خود انگیخته است.
فاقد ساختار است.( یعنی از هیچ پروتکل مصاحبه ای استفاده نمی کند.)
رویکرد هدایت مصاحبه
در مقایسه با مصاحبه ی گفت و شنودی غیر رسمی ، ساخت یافته تر است.
دارای پروتکل مصاحبه همراه با فهرستی از پرسش های باز پاسخ است.
مصاحبه گر می تواند ترتیب سوالات را تغییر دهد.
در شرایط مقتضی، مصاحبه گر می تواند تغییراتی در کلمات پرسش ایجاد کند.
مصاحبه بازپاسخ هنجار شده
در این گونه مصاحبه، پرسش های باز در پروتکل مصاحبه نوشته شده اند و به ترتیب دقیقی مورد پرسش قرار می گیرند.
کلمات پرسش ها غیر قابل تغییر هستند.
نقاط قوت و ضعف مصاحبه ها در انجام پایان نامه
نقاط قوت مصاحبه ها
برای اندازه گیری نگرش ها و سایر محتواهای مربوط به علائق مفید هستند.
به مصاحبه گر اجازه ی وارسی و مطرح ساختن سوالات بعدی را می دهند.
می توانند اطلاعات ژرفی را فراهم آورند.
میتوانند اطلاعاتی را درباره ی معانی درونی و شیوه های تفکر شرکت کنندگان در اختیار پژوهشگر پایان نامه بگذارند.
مصاحبه های بسته پاسخ اطلاعات دقیق و مورد نیاز پژوهشگر پایان نامه را فراهم می سازند.
مصاحبه های تلفنی و الکترونیکی چرخش بسیار سریعی را بوجود می آورند.
روایی اندازه گیری نسبتا بالایی دارند.( یعنی برای پروتکل ها و مصاحبه های آزمون شده و خوش ساخت دارایی روایی و پایایی بالایی هستند).
می توان آنها را برای نمونه های احتمالی بکار گرفت.
نرخ های پاسخ نسبتا بالایی دارند و اغلب قابل دسترسی هستند.
برای اکتشاف و تایید مفید هستند.
نقاط ضعف مصاحبه ها
مصاحبه های انفرادی، معمولا گران و زمان بر هستند.
ممکن است اثرات واکنشی ایجاد کنند( مثلا ممکن است مصاحبه شوندگان بخواهند شما آنچه را که خواسته ی جامعه است نشان دهید).
ممکن است اثرات ارزیابان ایجاد کنند( مثلا مصاحبه گران آموزش ندیده ممکن است به علت سوگیری های فردی و یا مهارت های ضعیف مصاحبه، داده ها را تحریف کنند).
افراد مصاحبه شونده ممکن است اطلاعات مهم را به یاد نیاورند و یا فاقد خود آگاهی باشند.
میزان گمنام ماندن پاسخ دهندگان در سطح پایینی قرار دارد.
تحلیل داده های مربوط به پرسش های باز پاسخ میتواند بسیار زمان بر باشد.
مقادیر به اعتباریابی نیاز دارند.
گروه های کانونی در پایان نامه
گروه کانونی هنگامی بوجود می آید که یک میانجی شرایطی را فراهم آورد که گروهی همگن و کوچک (۱۲-۶ نفره) بر یک موضوع یا مساله پژوهشی تمرکز کنند و درباره ی آن به گفتگو بپردازند.

جلسات گروه کانونی عموما بین یک تا سه ساعت به طول می انجامند و به صورت صوتی یا تصویری ضبط می شوند.
گروه های کانونی برای اکتشاف ایده ها و کسب اطلاعات ژرف درباره ی نحوه ی تفکر افراد درباره ی یک موضوع بسیار مفید هستند.
نقاط ضعف و قوت گروه های کانونی در انجام پایا نامه
نقاط قوت گروه های کانونی
از نظر کشف اندیشه ها و مفاهیم مفید هستند.
دریچه ای را به سوی تفکر درونی شرکت کنندگان باز می کنند.
از این طریق می توان به اطلاعات عمیقی دست یافت.
بدین وسیله می توان واکنش شرکت کنندگان نسبت به یکدیگر را مورد ارزیابی قرار داد.
امکان وارسی را فراهم می سازد.
بسیاری از محتواها را در دسترس قرار می دهند.
امکان چرخش سریع را فراهم می سازد.
نقاط ضعف گروه های کانونی
گاهی اوقات گران هستند.
احتمالا یافتن یک میانجی که تسهیل گر خوبی باشد و نیز مهارت های دوستانه را به وجود آورد دشوار است.
اگر شرکت کنندگان احساس کنند که مورد مطالعه یا مشاهده قرار گیرند اثرات واکنشی یا ارزیابان ایجاد شود.
ممکن است مباحثه تحت کنترل یک یا چند شرکت کننده قرار گیرد.
در صورتی که نمونه ی شرکت کنندگان ،کوچک و مقاوم باشد نتایج به دست آمده به سختی قابل تعمیم هستند.
ممکن است دارای میزان فراوانی از اطلاعات اضافی و یا غیر ضروری باشند.
ممکن است اعتبار اندازه گیری اندکی داشته باشند.
در مطالعه معمولا نباید از یک روش جمع آوری داده ها به تنهایی استفاده کرد.
به علت ماهیت باز پاسخ داده ها، تحلیل آنها می تواند زمان بر باشد.
مشاهده در پایان نامه
در این روش، پژوهشگر پایان نامه در محیط های طبیعی یا ساخت یافته به مشاهده شرکت کنندگان می پردازد.

از آنجایی که مردم معمولا به آنچه میگویند عمل نمی کنند، جمع آوری داده های مشاهده ای ( و نیز نگرشی) از اهمیت خاصی برخوردار است.

می توان مشاهده را در دو محیط انجام داد:
مشاهده آزمایشگاهی( که به وسیله پژوهشگر در آزمایشگاه انجام میگیرد)
مشاهده طبیعی( که در مکان های واقعی انجام می گیرد)
دو شکل مهم مشاهده عبارتند از:
مشاهده کمی که شامل روش های هنجاریابی است و می تواند به تولید داده های کمی منجر می شود.
موارد زیر می تواند هنجار شده باشد.:
چه کسی مشاهده شده است؟
چه چیزی مشاهده شده است؟
چه زمانی مشاهده انجام شده است؟
کجا مشاهده انجام شده است؟
چگونه مشاهده انجام شده است.
اغلب در مشاهده کمی از ابزار های هنجار شده ( مانند چک لیست ها) استفاده می شود.
روش های نمونه گیری که اغلب در مشاهده کمی استفاده میشود شامل موارد زیر است:
نمونه گیری با فاصله زمانی( یعنی مشاهده در طی فاصله های زمانی، برای نمونه، دقیقه اول از هر فاصله ۱۰ دقیقه ای)
نمونه گیری رویدادی ( یعنی مشاهده پس از یک رویداد، برای نمونه مشاهده پس از طرح سوال از سوی معلم).
مشاهده کیفی، که شکل اکتشافی و بازپاسخ دارد و طی آن پژوهشگر به طور گسترده ای یادداشت برداری می کند.
مشاهده گر کیفی میتواند روی یک پیوستار، چهار نقش متفاوت را بر عهده بگیرد:
مشارکت کننده تام( یعنی مبدل گشتن به عضو تمام عیاری در گروه بدون آگاه سازی مشارکت کنندگانی که فصد مطالعه آنها وجود دارد).
مشارکت کننده به عنوان مشاهده گر ( یعنی صرف زمان فراوان در گروه همراه با آگاه سازی مشارکت کنندگانی که قصد مطالعه آنها وجود دارد).
مشاهده گر به عنوان مشارکت کننده (یعنی صرف زمان محدود در گروه همراه با آگاه سازی افرادی که قصد مطالعه آنها وجود دارد).
مشاهده گر تام( یعنی مشاهده از بیرون بدون آگاه سازی مشارکت کنندگانی که قصد مطالعه آنها وجود دارد).
نقاط قوت و ضعف داده های مشاهده ای در انجام پایان نامه
نقاط قوت داده های مشاهده ای
به فرد این امکان را می دهد تا بدون تکیه بر گفته های افراد به مشاهده مستقیم رفتار آنها بپردازد.
تجربیات دست اولی را به ویژه هنگامی که مشاهده گر در فعالیت ها شرکت می کند در اختیار می گذارد.
تا حدودی می تواند رفتار را به طور عینی اندازه گیری کند( به ویژه در مشاهده های هنجار شده).
مشاهده گر می تواند آنچه را که اتفاق نمی افتد تعیین کند.
مشاهده گر می تواند به مشاهده آنچه که خارج از آگاهی افراد در موقعیت ها است توجه کند.
شیوه بسیار مناسبی برای کشف اتفاقات در موقعیت ها است.
درک اهمیت عوامل زمینه ای را آسان می کند.
می تواند در مورد مشارکت کنندگانی که دارای مهارت های کلامی ضعیف هستند، به کار گرفته شود.
می تواند اطلاعاتی را درباره آنچه افراد به بیان آن تمایلی ندارند، فراهم سازد.
مشاهده گر می تواند به اطلاعاتی فراتر از از درک انتخابی شرکت کنندگان در موقعیت ها دست یابد.
روش مناسبی برای توصیف است.
نسبتا واقع گراست ( زمانی که بیرون از آزمایشگاه انجام شود).
نقاط ضعف داده های مشاهده ای
ممکن است دلایل رفتار مشاهده شده در ابهام باقی بمانند.
اگر شرکت کنندگان از مشاهده ی خود توسط دیگران آگاه شوند، ممکن است اثرات واکنشی نشان دهند( برای نمونه ممکن است در هنگام مشاهده، ناهمگون رفتار کنند).
اثرات ارزیابان ( مانند سوگیری کارکنان و ادراک انتخابی مشاهده گران ) به وجود می آید.
ممکن است مشاهده گر بیش از حد به گروه نزدیک شود( یعنی اعضای گروه مورد مطالعه، بیش از اندازه با او خودمانی شوند).
ممکن است نمونه گیری از افراد مشاهده شده و موقعیت ها محدود باشد.
نمیتوان جمعیت های گسترده و یا پراکنده ای را مشاهده کرد.
نمیتوان برخی موقعیت ها یا موضوع های مورد علاقه را مشاهده کرد.
ممکن است مطالب غیر مهم و نسبتا زیادی جمع آوری شود.
در مقایسه با پرسشنامه ها و آزمون ها گران تر است.
تحلیل داده ها زمان بر است.
داده های موجود- دست دوم در پایان نامه
داده های دست دوم (یعنی داده هایی که در اصل برای هدف های دیگری مورد استفاده قرار گرفته اند) با داده های دست اول ( یا داده هایی که برای مطالعه پژوهشی جدیدی جمع آوری شده اند) تفاوت دارد.

اسناد، داده های فیزیکی و داده های پژوهش آرشیوی از عمومی ترین داده های دست دوم هستند.

نقاط ضعف و قوت داده های دست دوم در انجام پایان نامه
نقاط قوت داده های دست دوم
نسبت به افکار و رفتار مردم بینش ایجاد می کند.
جلب توجه نمی کند و احتمال ایجاد اثرات واکنشی و ارزیابان آن بسیار اندک است.
می تواند برای یک برش زمانی در گذشته ( مانند داده های تاریخی) استفاده شود.
داده های زمینه ای و تاریخی مفیدی از افراد، گروه ها و سازمان ها فراهم می سازد.
برای اثبات موضوعی مفید است.
در موقعیت های مکانی پایه ریزی شده است.
برای اکتشاف مفید است.
نقاط قوت داده های پژوهش آرشیوی در پایان نامه
موضوعات بسیار متنوعی درباره ی آن وجود دارد.
ارزان است.
اغلب اوقات پایایی و روایی مناسبی دارد( پایایی بالای اندازه گیری)
مطالعه روند ها را ممکن میسازد.
تحلیل داده های آن اسان است.
اغلب بر نمونه های با کیفیت یا بسیار محتمل تکیه دارد.
نقاط ضعف اسناد و داده های فیزیکی
ممکن است ناقص باشد.
ممکن است تنها بیانگر یک دیدگاه باشد.
دسترسی به برخی محتواها در آن محدود است.
ممکن است نتواند دیدگاه مناسبی را در ارتباط با تفکر شخصی شرکت کنندگان درباره ی داده های فیزیکی ارائه دهد.
ممکن است در مورد همه ی افراد کاربرد نداشته باشد.
نقاط ضعف داده های پژوهشی آرشیوی در پایان نامه
ممکن است جمعیت مورد علاقه پژوهشگر را شامل نشود.
ممکن است پرسش های پژوهشی مورد علاقه پژوهشگر را در بر نگیرد.
ممکن است داده ها، منسوخ ( قدیمی) باشند.
معمولا داده های کیفی و نامحدود را در دسترس قرار نمی دهند.
بسیاری از یافته های مهم قبلا از درون داده ها استخراج شده اند.
برچسب ها: آزمون ها, ابزار جمع آوری داده, پرسشنامه, گروههای کانونی, مشاهده آزمایشگاهی, مشاهده طبیعی, مصاحبه, مصاحبه کمی, مصاحبه کیفی

منبع : اینترنت

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *