تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از تغییرات میدان مغناطیسی مغز به کمک یک میدان مغناطیسی بیرونی ایجاد می¬شوند و می¬توان توسط این تصاویر بافتهای مختلف مغز را تجزیه و تحلیل نمود و به وجود بیماری¬های احتمالی نظیر تومور مغزی پی¬برد. مزیت عمده تصاویر تشدید مغناطیسی مغز در عدم استفاده از هرگونه اشعه یونیزه کننده و مضر می¬باشد. تشخیص تومورهای مغزی به کمک تصاویر تشدید مغناطیسی مغز یک مسئله چالش ¬برانگیز و دشوار است زیرا شدت متفاوت نور تصاویر و نویز موجود در آنها لبه¬های تومورهای مغزی را مبهم ساخته از این رو شناسایی و استخراج این توده¬های بدخیم می¬تواند همراه با خطا باشد. تشخیص لبه و ناحیه یک تومور مغزی از آن جهت مهم است که احتمال موفقیت عمل جراحی را در این بیماران افزایش می¬دهد. داده¬کاوی و یادگیری ماشین شامل تکنیک¬های متنوع و پرکاربردی است که می¬توان از آنها برای ناحیه¬بندی تصاویر تشدید مغناطیس مغز استفاده نمود و به کمک سایر تکنیک¬های پردازش تصویر نواحی تومور مغزی را استخراج کرده تا دقت و تشخیص پزشکان برای شناسایی آنها افزایش یابد. خوشه¬بندی یکی از تکنیک¬های مهم داده¬کاوی است که در آن الگوهای موجود در داده¬ها به کمک خوشه¬بندی استخراج می¬شود. یکی از کاربردهای مهم خوشه¬بندی در ناحیه¬بندی تصاویر تشدید مغناطیس مغز است که می¬توان به روش خوشه¬بندی فازی اشاره نمود که به علت حساسیت اندک به نویز و سادگی در بسیاری از کاربردهای مرتبط با ناحیه¬بندی استفاده می¬شود. انتخاب بهینه مراکز خوشه¬ها در الگوریتم¬های خوشه¬بندی باعث می¬شود که ناحیه¬بندی این الگوریتم¬ها با دقت بیشتری انجام شود. به عبارت دیگر کاهش خطای خوشه¬بندی به عنوان تابع هدف در خوشه¬بندی فازی باعث بهبود ناحیه¬بندی آن می¬شود و به نوعی یک مسئله بهینه¬سازی سخت و دشوار است که یکی از روش¬های رایج اینگونه مسائل استفاده از الگوریتم¬های فراابتکاری است. الگوریتم¬های فراابتکاری به علت عدم نیاز در محاسبه مشتق و گرادیان تابع هدف مسئله خوشه¬بندی، می¬توانند به شکل موثری برای بهبود الگوریتم¬های خوشه¬بندی و ناحیه¬بندی استفاده شوند.

انجام پایان نامه ارشد، پایان نامه ارشد، سفارش پایان نامه، قیمت پایان نامه ارشد، قیمت پروپوزال ارشد

پایان نامه فنی مهندسی, پايان نامه ارشد فنی مهندسی, پايان نامه کارشناسي ارشد فنی مهندسی, مشاوره پايان نامه فنی مهندسی, مشاوره پايان نامه کارشناسی ارشد فنی مهندسی, مشاوره پايان نامه ارشد فنی مهندسی, انجام پايان نامه فنی مهندسی, انجام پايان نامه ارشد فنی مهندسی, انجام پايان نامه کارشناسی ارشد فنی مهندسی, پروپوزال فنی مهندسی, موضوع پایان نامه فنی مهندسی, دانلود پایان نامه فنی مهندسی, خرید پایان نامه فنی مهندسی, دانلود پایان نامه ارشد فنی مهندسی, خرید پایان نامه ارشد فنی مهندسی, مشاور پایان نامه فنی مهندسی, سایت پایان نامه فنی مهندسی, تهیه پایان نامه فنی مهندسی, درخواست پایان نامه فنی مهندسی, فروش پایان نامه فنی مهندسی, فروش پایان نامه ارشد فنی مهندسی, مشاور پایان نامه ارشد فنی مهندسی, نگارش پایان نامه فنی مهندسی, سفارش پایان نامه فنی مهندسی, موسسه پایان نامه فنی مهندسی, مقاله بیس پایان نامه فنی مهندسی, عنوان پایان نامه فنی مهندسی, عناوین پایان نامه فنی مهندسی, موضوعات پایان نامه فنی مهندسی, مقاله فنی مهندسی, مقاله isi فنی مهندسی, مقاله علمی پژوهشی فنی مهندسی, چاپ مقاله isi فنی مهندسی, چاپ مقاله فنی مهندسی, پذیرش مقاله isi فنی مهندسی, پذیرش مقاله فنی مهندسی, انجام مقاله isi فنی مهندسی, انجام مقاله فنی مهندسی, استخراج مقاله از پایان نامه فنی مهندسی, تبدیل پایان نامه فنی مهندسی به مقاله, تبدیل پایان نامه فنی مهندسی به کتاب, چاپ کتاب از پایان نامه فنی مهندسی, چاپ مقاله علمی پژوهشی فنی مهندسی, اکسپت مقاله فنی مهندسی