برای ثبت سقارش پروپوزال کارشناسی ارشد یا انجام پروپوزال کارشناسی ارشد و دکتری به نکات ذیل دقت کنید تا یک پروپوزال مناسب را تائید نماید:

برای ثبت و سفارش پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر یا پروپوزال دکتری کامپیوتر حتما توجه کنید:

 • عنوان غیر تکراری باشد که می تواند از سایت سیویلیکا استفاده نمود.
 • موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد یا دکتری باید کاربردی باشد.
 • موضوع تا حدودی کار شده باشد تا پیشینه تحقیق نیز به راحتی گردآوری شده باشد.
 • روش پیشنهادی بیان شده در پروپوزال کارشناسی ارشد تا حدودی کلی بیان شود تا اجازه پیاده سازی مناسب را بدهد.
 • بررسی شود که موضوع پروپوزال کارشناسی ارشد توسط دیگران چقدر بهبود داده شده است آیا ما می توانیم این موضوع را بیشتر بهبود دهیم.
 • سفارش پروپوزال کارشناسی ارشد باید به نحوی باشد که به ملزومات آن نیز توجه شود که آیا به سخت افزار یا نرم افزار خاصی نیاز است.
 • در سفارش پروپوزال کارشناسی ارشد دقت می نمایم که زبان مورد نظر پیاده سازی به قدر کافی رایج باشد و دانشجو با یادگیری آن مشکلی نداشته باشد.
 • در سفارش پروپوزال کارشناسی ارشد سعی می شود گرایش استاد و دانشجو پرسیده شود تا پژوهش در راستایی علاقه و گرایش آنها انجام شود.
 • در انجام پروپوزال کارشناسی ارشد سعی می شود موضوعات گنگ و پیچیده انتخاب نشود تا دانشجو بتواند به سادگی دفاع نماید.
 • غیره

گرایش های مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی ارشد

 1. مهندسی نرم افزار
 2. هوش مصنوعی
 3. معماری کامپیوتر
 4. الگوریتم و محاسبات

گرایش های مهندسی کامپیوتر در مقطع دکتری

 1. نرم افزار
 2. هوش مصنوعی
 3. معماری سیستم های کامپیوتری

انجام پروپوزال|انجام پروپوزال کارشناسی ارشد| انجام پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر|انجام پروپوزال دکتری کامپیوتر|آموزش نوشتن پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر|پروپوزال کارشناسی ارشد| انجام پروپوزال کارشناسی ارشد داده کاوی| انجام پروپوزال کارشناسی ارشد یادگیری ماشین| انجام پروپوزال کارشناسی ارشد یادگیری ماشین| انجام پروپوزال کارشناسی ارشد شبکه کامپیوتری| انجام پروپوزال کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر| انجام پروپوزال کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات