تماس با ما:  برای راهنمایی و مشاوره دانشجویان عزیز در انجام پایان نامه به صورت مجموعه فیلمهای آموزشی دو خط تلفن اختصاص داده است که در ساعات مختلف آماده ارایه مشاوره به دانشجویان است. شماره تماس:  ۰۹۱۲۰۲۱۴۴۷۵ – ۰۹۳۸۰۰۴۱۰۶۵  و ایمیل:   codesiteproject@gmail.com 

 تعدادی از نمونه کارها و فیلمهای آموزشی ما جهت مشاوره و راهنمایی پژوهشگران عزیز در راستای انجام پروپوزال، مقاله، پایان نامه، برنامه نویسی، پیاده سازی پایان نامه ارشد و دکتری در کانال   کانال آپارات قابل مشاهده و دانلود است.

درخواست خود به ما ایمیل نماید