سوالات رایج در مورد تدریس، ارایه کلاس آموزشی آنلاین، تهیه فیلم آموزشی، مشاوره و راهنمایی جهت انتخاب موضوع، مشاوره و راهنمایی جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد و رساله دکتری کامپیوتر

مشاوره و راهنمایی جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر، نرم افزار، هوش مصنوعی، شبکه، معماری کامپیوتر

برای انتخاب موضوع برای پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری کامپیوتر مقالات معتبر سال 2015 تا 2017 انتخاب شده و بر اساس ایده های موجود در مقاله و نوآوری جدید یک عنوان انتخاب و برای استاد راهنما ارسال می شود سپس در صورت تایید پروپوزال نوشته می شود و در غیر اینصورت موضوعات دیگر انتخاب و برای استاد ارسال می شود و این سیکل تا زمان انتخاب موضوع و جلب نظر استاد راهنما یا مشاور انجام می شود.
در انتخاب موضوع به گونه ای عمل می شود که میزان دشواری آن برای دانشجو در نظر گرفته شود و علاوه بر آن میزان سطح برنامه نویسی دانشجو نیز مد نظر قرار گرفته می شود و موضوعاتی ارایه می شود که نیاز به آموزش های زیادی نداشته باشد و از طرفی موضوعات به گونه ای انتخاب می شوند که هزینه انجام پایان نامه کارشی ارشد و دکتری کامپیوتر نیز تا حد امکان کاهش یابد و هزینه زیادی به دانشجو تحمیل نکند.
برای اطمینان از عدم تکراری بودن موضوع مسلماً دانشجو و استاد راهنما عنوان فارسی و لاتین را در اینترنت جستجو می کنند یا از سامانه سیویلیکا موضوع را استعلام گرفته و از عدم تکراری بودن آن آگاهی می یابند.
با تایید استاد راهنما و انتخاب موضوع فرآیند نگارش پروپوزال بر اساس فرمت ارسالی دانشجو آغاز می شود. مشاوره جهت نگارش و انجام پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر دارای هزینه معقول در حدود 200 هزار تومان و در مدت زمان بین 7 تا 8 روز کاری انجام می شود و با ارسال پروپوزال به استاد احتمال اصلاحات وجود دارد که آنها را انجام می دهیم(چندین بار+ اصلاحات هزینه ندارد) تا پروپوزال تایید شود.
هزینه مشاوره و راهنمایی جهت انجام پروپوزال پایان نامه دکتری کامپیوتر توافقی و مدت زمان آن حدود 10 تا 20 روز کاری است و قبل از نوشتن موضوع پیشنهاداتی به استاد راهنما داده می شود تا با موضوع موافقت سپس مشارکت و راهنمایی در انجام پروپوزال شروع شود.
در نوشتن بیان مسئله دقت زیادی می شود که تا حدودی کل روش پیشنهادی لو داده نشود و عمداً مقداری کلی گویی نموده تا در پیاده سازی روش پیشنهادی دست ما یا دانشجو باز باشد و در قسمت نوآوری نیز مطالب به گونه ای بیان می شود که در پیاده سازی پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری با مشکل مواجه نشویم و همچنین فرضیات به گونه ای نوشته می شود که بتوان در پایان نامه آنها را اثبات نمود.
مسلماً برای تصویب یک پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر یا دکتری نیازاست دانشجو با نوآوری پروپوزال آشنایی کامل داشته باشد که در این راستا برای فهم پروپوزال کارشناسی ارشد کامیپوتر یا دکتری یک فیلم توضیحی مانند نمونه ذیل ارسال مشود:
معمولاً در درس روش تحقیق از دانشجویان خواسته می شود یک پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر نمونه را نگارش و تهیه نمایند تا بتواند در نهایت پروپوزال نهایی را با دقت و کیفیت مناسب نگارش نمایند که در این راستا کد سایت به دانشجویان عزیز مشاوره لازم را برای نوشتن پروپوزال ارایه می دهد.
بسته به نوع موضوع و دشواری کار هزینه ها مختلف و متفاوت است اما در این راستا تلاش می شود تا با تدریس های مختلف و ارسال فیلمهای آموزشی دانشجو بتواند بار عملی خود را افزایش داده و به بهترین وجه ممکن موفق با دفاع شود.
مشاوره و راهنمایی جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر، مشاوره و راهنمایی جهت انجام پروپوزال دکتری کامپیوتر هزینه پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر، هزینه مشاوره و راهنمایی جهت انجام پروپوزال دکتری کامپیوتر، ثبت سفارش مشاوره و راهنمایی جهت انجام پروپوزال کارشناسی ارشد کامپیوتر، مشاوره و راهنمایی جهت انجام پروپوزال داده کاوی، یادگیری ماشین، شبکه، مشاوره و راهنمایی جهت انجام پروپوزال کودا، مشاوره و راهنمایی جهت انجام پروپوزال هوش مصنوعی، مشاوره و راهنمایی جهت انجام پروپوزال معماری کامپیوتر